وطن من

>>

افشاری مرکب

وطن من

>>

 

نوار وطن من

خواننده : مرحوم ایرج بسطامی

الف

تصنیف : وطن من شعر از ملک الشعرا بهار
چهار مضراب مخالف  
ساز و آواز آهنگ پرویز مشکاتیان
تصنیف سرو بلند  
آهنگ پرویز مشکاتیان  

ب

 
پیش درآمد آهنگ پرویز مشکاتیان
تکنوازی تار  
جنگ و صلح استاد شهنازی
تکنوازی سه تار  
تصنیف سمن بویان  آهنگ پرویز مشکاتیان
تچهار مضراب پگاه  
   
بشنوید قسمتی از تصنیف سرو بلند
بشنوید قسمتی از تصنیف وطن من
 

بازگشت به صفحه اصلی

Copyright 2006 © Meshkatian.ir, All rights reserved.